Government of Poland

Government of Poland

Government of Poland

Government of Poland

 -
- Online Public Services
Government of Poland
- Public Services. Online Directory. Phone, Address and Information Guide.
Government of Poland - Find Public Services, Phone, Web Site and Address.
National Register Polonia Government and Online Public Services. Phone and Address. Find Public and Private Companies
Polonia ( Poland - Polska) - Find Online Services. Language : Polaco (Polish)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - President of the Republic of Poland
Republic of Polonia - (Republic of Poland)
Andrzej Duda se reelige como presidente of Polonia in una estrecha victoria sobre el liberal Warsaw mayor Rafal Trzaskowski. Gana la presidencia por 5 años más in las elecciones presidenciales (12 of Julio 2020)  -
Polonia , 25 Mayo 2020, Elecciones Presidenciales (Poland)
Poland : President - Bronislaw Komorowski (2017 *)
Prime Minister - Ewa Kopacz (2017 *)
Bronislaw Komorowski, President of Polonia (2012)
Donald Tusk, Prime Minister of Polonia (2012)
Radoslaw Sikorski, Minister of Foreign Assets of Polonia (2012)
BBN Biuro Bezpieczenstwa Narodowego - National Security Bureau
Sejm - Sejm
Senat - Senate
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow - Office of the Prime Minister
UZP Urzad Zamówien Publicznych - Office of Public Procurement
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ministry of Agriculture and Rural Development
ARR Agencja Rynku Rolnego - Agency for Agricultural Market
ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agency of Restructuring and Modernization of Agriculture
Ministerstwo Kultury - Ministry of Culture
Instytut Kultury - Institute of Culture
Ministerstwo Gospodarki - Ministry of Economy
ATT Agencja Techniki i Technologii - Technology Agency
OSW Osrodek Studiów Wschodnich - Centre for Eastern Studies
KBN Komitet Badan Naukowych - Committee for Scientific Research
Ministerstwo Srodowiska - Ministry of Environment
Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska - State Inspection of Enviromental Protection
KZPN Krajowy Zarzad Parków Narodowych - National Parks Administration
IOS Instytut Ochrony Srodowiska - Institute of Environmental Protection
IETU Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych - Institute for Ecology of Industrial Areas
PIG Panstwowy Instytut Geologiczny - State Geological Institute
IGO Instytut Gospodarki Odpadami - Institute of Waste Management
Ministerstwo Finansów - Ministry of Finance
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Ministry of Foreign Affairs
Ministerstwo Zdrowia - Ministry of Health
Biuro ds. Narkomanii - Bureau for Drug Addiction
Krajowe Biuro ds. Zapobiegania AIDS - National Bureau for AIDS Prevention
PZH Panstwowy Zaklad Higieny - State Institute of Hygiene
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji - Ministry of Internal Affairs and Administration
KGP Komenda Glówna Policji - General Command of the Police
KGPSP Komenda Glówna Panstwowej Strazy Pozarnej - General Command of the State Fire Service
Ministerstwo Sprawiedliwosci - Ministry of Justice
Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej - Ministry of Labour and Social Policy
CIOP Centralny Instytut Ochrony Pracy - Central Institute of Labour Protection
Ministerstwo Obrony Narodowej - Ministry of National Defence
Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej - Air and Air Defence Forces
Marynarka Wojenna - Navy
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - Ministry of National Education and Sport
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Ministry of Transport and Maritime Economy
GILC Glówny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego - General Inspectorate of Civil Aviation
Ministerstwo Skarbu Panstwa - Ministry of Treasury
UKIE Urzad Komitetu Integracji Europejskiej - Office of the Committee for European Integration
GUS Glówny Urzad Statystyczny - Central Statistical Office
UMiRM Urzad Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast - Housing and Urban Development Office
UDT Urzad Dozoru Technicznego - Technical Inspection Office
UOKiK Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow - Competition and Consumer Protection Office
UP Urzad Patentowy - Patent Office
PAA Panstwowa Agencja Atomistyki - State Atomic Energy Agency
PAP Polska Agencja Prasowa - Polish Press Agency
CBOS Centrum Badania Opini Spolecznej - Public Opinion Research Centre
Rada Koordynacyjna ds. Teleinformatyki - Computer Science and Communication Coordination Council
PAN Polska Akademia Nauk - Polish Academy of Sciences
NBP Narodowy Bank Polski - National Bank of Poland
KRRiT Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
NIK Najwyzsza Izba Kontroli - Supreme Chamber of Control
Trybunal Konstytucyjny - Constitutional Tribunal
Sad Najwyzszy - Supreme Court
Embassies and Consulates
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Austria - Embassy of Poland in Vienna, Austria
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu, Kanada - Consulado General of Poland in Montreal, Canada
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie, Kanada - Embassy of Poland in Ottawa, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, Kanada - Consulado General of Poland in Toronto, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver, Kanada - Consulado General of Poland in Vancouver, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Republika Czeska - Consulado General of Poland in Ostrava, Czech Republic
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze, Dania - Embassy of Poland in Copenhagen, Denmark
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie, Francja - Consulado General of Poland in Lyon, France
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryzu, Francja - Embassy of Poland in Paris, France
Polish National Tourist Office in Paris, France
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu, Francja - Consulado General of Poland in Strasbourg, France
Polish National Tourist Office in Berlin, Germany
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Niemcy - Embassy of Poland in Berlin, Germany
Wydzial Konsularny - Consular Section
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Instytut Polski w Düsseldorfie, Niemcy - Polish Institute in Dusseldorf, Germany
Instytut Polski w Lipsku, Niemcy - Polish Institute in Leipzig, Germany
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulado General of Poland in Edinburgh, Great Britain and Northern Ireland
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kidderminster, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulate of Poland in Kidderminster, Great Britain and Northern Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Embassy of Poland in London, Great Britain and Northern Ireland
Polish National Tourist Office in London, Great Britain and Northern Ireland
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Sheffield, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consulate of Poland in Sheffield, Great Britain and Northern Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie, Irlandia - Embassy of Poland in Dublin, Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Avivie, Izrael - Embassy of Poland in Tel Aviv, Israel
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Wlochy - Embassy of Poland in Rome, Italy
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Polish National Tourist Office in Amsterdam, Netherlands
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, Niderlandy - Embassy of Poland in The Hague, Netherlands
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie, Rumunia - Embassy of Poland in Bucharest, Romania
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, Federacja Rosyjska - Embassy of Poland in Moscow, Russian Federation
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratyslawie, Slowacja - Embassy of Poland in Bratislava, Slovakia
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie, Szwecja - Embassy of Poland in Stockholm, Sweden
Instytut Polski w Sztokholmie, Szwecja - Polish Institute in Stockholm, Sweden
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze, Turcja - Embassy of Poland in Ankara, Turkey
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Ukraina - Embassy of Poland in Kiev, Ukraine
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki - Consulado General of Poland in Chicago, United States of America
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki - Consulado General of Poland in Los Angeles, United States of America
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic and Commercial Section
Polish National Tourist Office in New York, United States of America
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone Ameryki - Embassy of Poland in Washington, United States of America
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy w Nowym Jorku - Economic and Commercial Section in New York
Stale Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Onz w Genewie - Permanent Mission of Poland to the United Nations in Geneva
Stale Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Onz w Nowym Jorku - Permanent Mission of Poland to the United Nations in New York
Elections and Politic Parties
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej - Democratic Left Alliance
Klub Parlamentarny - Group in the Parliament / SEJM
UP Unia Pracy - Labour Union
PO Platforma Obywatelska - Citizens' Platfrom
MD Stowarzyszenie Mlodzi Demokraci - Association "Young Democrats"
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - Self-Defence of the Polish Republic
PiS Prawo i Sprawiedliwosc - Law and Justice
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe - Polish Peasants Party
Klub Parlamentarny - Group in the Parliament
LPR Liga Polskich Rodzin - Polish Family League
UW Unia Wolnosci - Freedom Union
ZChN - Christian-National Union Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe
UPR Unia Polityki Realnej - Real Politics Union
Alternatywa - Partia Pracy
KPN Konfederacja Polski Niepodleglej - Confederation for an Independent Poland
Information of Organizaciones
PAIZ Panstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych - State Agency of Foreign Investment
Information and Online Public Services
Politic Information - Presidents, ministers and politic leaders
Polonia Phones - PL / POL / (+48) - Find of Phones and Internet Services
7 Nov 2019 - Parlament Electionsin Poland - Legislative Elections
National Poland
- Public Register and Online Services. Government Guide, Forms, Information, Phone and Address
Constitution of Poland
Phones - Laws and Legal Information
Poland Elections
- Candidates, Calendar, Election Results. Politic Information - Presidents, ministers and politic leaders
Poland Phone
- Find Phones and Mobile Companies. Phone Book Guide with White Pages and Yellow Pages.
Archive National - Information Resources
Poland Government
Phones - Online Public Services. List of Phone Numbers and Address. Gov Offices and Institutions.
Poland Government 2023
Will Poland be able to throw off its right-wing government? Fairplanet
Polish ruling party resumes political and regulatory pressure on ... RSF
What You Need To Know About Brussels’ Proceedings Against Poland Fair Observer
Report to Congress on Poland and U.S. Relations - USNI News USNI News